Năm 2004, ông Vi Văn Chuân được UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cử đi học lớp trung cấp sư phạm (12+2) theo hình thức cử tuyển. Năm 2007, ông tốt nghiệp và được UBND huyện ký hợp đồng làm giáo viên trường Tiểu học Thiên Phủ, xã Thiên Phủ theo hình thức hợp đồng ngoài biên chế.

Năm 2013, ông Chuân bị dừng ký hợp đồng với lý do không đủ điều kiện tuyển dụng biên chế Nhà nước. Ông Chuân cho rằng, ông là con thương binh nên thuộc đối tượng ưu tiên tuyển dụng. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Chuân đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để ông được hưởng chế độ.

Về vấn đề này, UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa trả lời như sau:

Ông Vi Văn Chuân là người dân tộc Thái, quê quán tại bản Háng, xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa. Ông là con thương binh hạng thương tật 25%, tốt nghiệp Trung cấp sư phạm 12+2 hệ cử tuyển. Năm 2007, ông tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học, tại thời điểm này huyện chưa có chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học, ông được UBND huyện hợp đồng dạy học ngoài biên chế tại trường tiểu học Thiên Phủ.

Đến năm 2013, UBND huyện được UBND tỉnh giao tuyển dụng 59 giáo viên tiểu học, đối tượng dự tuyển là những người tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm bậc tiểu học (hướng dẫn tại Công văn số 1872/UBND-THKT ngày 22/3/2013 và Công văn 5903/UBND-THKH ngày 1/8/2013 của UBND tỉnh về giải quyết số giáo viên tiểu học và THCS còn thiếu đối với 2 huyện Mường Lát và Quan Hóa). Tại thời điểm này, ông Chuân chỉ có bằng trung cấp sư phạm tiểu học nên không thuộc đối tượng dự tuyển theo quy định của UBND tỉnh.

Trong năm 2014, 2015, UBND huyện Quan Hóa thực hiện đủ biên chế sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao và hiện nay đang thực hiện việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động vào các cơ quan chuyên môn UBND huyện, các đơn vị, các trường học trực thuộc UBND huyện (thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7369/UBND-THKH ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận công chức, hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện) nên chưa thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, cũng như xem xét việc tuyển dụng đối với ông Vi Văn Chuân.

Chinhphu.vn

Từ khóa: giáo viên , tuyển dụng , tiểu học , biên chế

Share on Tumblr