Tính đến hết quý I-2012, tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của huyện Hoằng Hóa đạt 3.950 tấn, đạt 23% kế hoạch cả năm và bằng 109% so với cùng kỳ.

Hiện nay, Hoằng Hóa có 1.692 ha nuôi trồng thủy sản, trong đó 70 ha nước mặn, 1.351 ha nước lợ, 469 ha nước ngọt. Diện tích còn lại là các mô hình cá + lúa.

Ngay từ những tháng đầu năm 2012, huyện đã tích cực chỉ đạo các chủ đồng cải tạo đồng nuôi, tiến hành thả 11 triệu con giống tôm sú P15. Trong 3 tháng đầu năm, huyện ven biển này đã thu hoạch 705 tấn thủy sản, bằng 108% cùng kỳ, trong đó sản lượng thủy sản nước ngọt đạt 205 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước mặn 220 tấn, sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ngọt 280 tấn.

Trong lĩnh vực khai thác, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện đạt 3.245 tấn, tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Hiện nay, hơn 100 tàu thuyền công suất lớn chuyên khai thác khơi xa và vùng lãnh hải giáp ranh Việt Nam - Trung Quốc với những chuyến đi dài ngày, tương đối hiệu quả.

Hiện nay, huyện Hoằng Hóa đang triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm hướng đến khai thác bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.

Lê Đồng

Báo Thanh Hóa