Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo do lập hồ sơ khống rút tiền nhà nước và nhiều sai phạm liên quan.

Thanh Hoa: Ky luat Chu tich xa lap ho so khong rut tien ngan sach - Anh 1

Những chứng từ, hóa đơn sai phạm mà ông Tám đã dựng lên để chi sai hoặc rút tiền ngân sách.

Ban thường vụ Huyện ủy Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã ra quyết định kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc do để sai ra hàng loạt sai phạm về thu chi tài chính, thất thoát ngân sách, lập hồ sơ khống…

Trong năm 2015, ông Đỗ Văn Tám giữ chức Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc đã thực hiện trái nguyên tắc về chế độ, quy định về thu, chi tài chính đối với số tiền 332 triệu đồng. Trong đó thanh toán cho Công ty Đại Lộc với số tiền là 269 triệu đồng và lập hồ sơ khống khai tăng khối lượng để rút ngân sách 63 triệu đồng khoản nhà nước hỗ trợ cho xã.

Ông Tám còn mang 40 tấn xi măng vốn là khoản nhà nước hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để bán cho một số cơ sở sản xuất gạch. Ngoài ra, còn có phát ngôn thiếu thống nhất, thiếu trung thực với báo chí về giải trình các khoản thanh toán qua kho bạc.

Anh Thắng