GD&TĐ - Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 4268/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa học kỳ I, năm học 2016-2017 cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi với số tiền hơn 39 tỷ đồng.

Thanh Hoa: Ho tro hon 39 ty dong tien an trua cho tre 3-5 tuoi - Anh 1

Theo đó, trẻ em mẫu giáo từ 3-5 tuổi được hỗ trợ kinh phí ăn trưa với mức hỗ trợ là 120.000 đồng/ cháu, nhằm tăng khẩu phần ăn, hỗ trợ dinh dưỡng thêm cho các trẻ mầm non.

Theo số liệu báo cáo của các huyện và thẩm tra của Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, toàn tỉnh hiện có 75.871 trẻ mẫu giáo trong độ tuổi 3 - 5 tuổi; Nhu cầu kinh phí của kỳ I là 39,68 tỷ đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa thực hiện các thủ tục cấp kinh phí; Giao chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và đối tượng.