TTO - Từ chiều tối 21 đến sáng 22- 2, hàng chục lái xe thuộc đội xe buýt (tuyến xe buýt số 3) của Công ty cổ phần cơ khí ô tô 19- 5 (Thanh Hóa) đã đồng loạt nghỉ việc, tổ chức đình công để phản đối một số chính sách, cách đối xử chưa hợp lý của lãnh đạo.