UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông liên thôn (bản) tại các xã khó khăn thuộc 6 huyện Cẩm Thủy, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành.

Thanh Hoa duyet du an xay dung tai cac xa kho khan - Anh 1

Ảnh Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 28 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư của Dự án là nhằm giảm bớt khó khăn trong giao thông đi lại cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo nguồn lực cho đầu tư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Việt Thắng