UBND huyệnThanh Chương vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Bảo hiểm y tế học sinh năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

Trong năm học qua, số học sinh có thẻ BHYT trên địa bàn huyện là 34.025 em bằng 94% tổng số học sinh, tăng 3% so với năm học trước. Công tác thu và phát hành thẻ BHYT được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đối với học sinh ngày càng được quan tâm.

Năm học 2015-2016, ngành BHXH đã chuyển gần 1,7 tỷ đồng về cho các trường trên địa bàn huyện. Toàn huyện có 7.221 lượt học sinh khám chữa bệnh nội và ngoại trú với tổng chi phí trên 1,3 tỷ đồng. 105/129 trường học có phòng y tế riêng và các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh…

Thanh Chuong: Phan dau 97-98% ty le hoc sinh tham gia BHYT - Anh 1

Khám bệnh cho học sinh. Ảnh minh họa.

Tại hội nghị, có 4 tập thể, 4 cá nhân được Bảo hiểm xã hội tỉnh tặng giấy khen và 17 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác BHYT học sinh năm học 2015-2016.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm học 2016-2017, huyện Thanh Chương phấn đấu đạt từ 97- 98% tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

Hữu Thịnh

(Đài Thanh Chương)