VH- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 1-30.6.2011.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương cần phải kết hợp việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy với tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy; sử dụng đồng bộ các kênh truyền thông với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng. Thủ tướng Chính phủ lưu ý cần tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp và các đối tượng có hành vi nguy cơ cao. * Theo kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng chống ma túy tại Quảng Nam thì sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng, chống ma túy. Tập trung lực lượng, phương tiện kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến ma túy, các ổ, tụ điểm tiêm chích, sử dụng ma túy trái phép,...; đưa ra xét xử án điểm một số vụ đã điều tra khám phá nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. THIẾU NGUYÊN-KHÁNH THỦY