TTO - Nó yêu tháng bảy. Bởi tháng bảy là tháng có ngày sinh nhật của mẹ nó. Bởi tháng bảy lần đầu tiên nó trông thấy mẹ khóc từ khi nó lớn lên…