(LĐĐT) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã quyết định duy trì lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam. Theo quyết định ký ngày 26.6.2008, trong tháng 7 tới lãi suất cơ bản tiếp tục giữ vững ở mức 14%.