Theo ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Dự kiến đến tháng 7/2008, Sở Tài chính Hà Nội phải xác định giá bán nhà cho từng khu tái định cư.