Dự kiến, ngay sau khi kết quả bầu cử được phê chuẩn, dự kiến trong tháng 6-2016 sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên của HĐND TP Hà Nội.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ bầu lại các chức danh chủ chốt của HĐND gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các cơ quan của HĐND TP; bầu lại các chức danh chủ chốt của UBND TP gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên UBND TP.

Ngày 14-4, tại kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu HĐND TP phải chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ nhất HĐND TP khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, để ngày bầu cử 22-5 sắp tới thật sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức để cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội đã thừa nhận, vẫn còn không ít hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ như một số đại biểu chưa hoặc ít phát biểu thảo luận, chất vấn.

Một số nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp của UBND và cơ quan chức năng còn trùng lặp, có lúc né tránh, không trực tiếp giải trình về những vấn đề mà cử tri quan tâm, đổ lỗi cho lý do khách quan.

“Có những vấn đề đã được chất vấn, tái chất vấn nhiều lần trong nhiệm kỳ nhưng chậm được giải quyết. Một số đại biểu kiêm nhiệm còn vắng mặt trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Hằng năm, việc tự kiểm điểm, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND trước cử tri nơi ứng cử chưa thực hiện có nề nếp”, ông Tuấn nhận xét.

Thang 6, Ha Noi se bau lai cac chuc danh lanh dao HDND va UBND TP - Anh 1

Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại kỳhọp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của HĐND TP Hà Nội.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, năm năm qua, Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện các giải pháp, đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức phần lớn các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra.

Tuy nhiên, trong điều hành kinh tế-xã hội còn chậm sửa đổi, bổ sung, thiếu những cơ chế đủ mạnh để huy động, sử dụng hết các nguồn lực và tháo gỡ những khó khăn cho phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư ngoài nhà nước còn chưa tương xứng với tiềm năng của thủ đô, trong đó việc liên kết kinh tế vùng hiệu quả còn thấp.

Ông Chung cũng thừa nhận còn chậm khắc phục tình trạng thất thu, nợ đọng thuế và những bất hợp lý trong cơ cấu chi ngân sách, quản lý một số khoản chi chưa chặt chẽ, có việc còn lãng phí.

“Tình trạng xây dựng không phép, trái phép, sai phép, không tuân thủ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc đã ảnh hưởng không nhỏ đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị còn gây bức xúc trong dư luận”, ông Chung nêu thực trạng.

Dự kiến, ngay sau khi kết quả bầu cử được phê chuẩn, dự kiến trong tháng 6-2016 sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên của HĐND TP.

Theo đó, kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ bầu lại các chức danh chủ chốt của HĐND gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các cơ quan của HĐND TP; bầu lại các chức danh chủ chốt của UBND TP gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, các ủy viên UBND TP.

Ngọc Yến