Tuy chưa có thông báo chính thức của Tổng Cục Thống kê về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6 và nửa đầu năm 2008, nhưng Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh mới đây đã đưa ra con số CPI tháng 6 tăng khoảng 2,2%, giảm 1,71% so với tháng 5 - tháng có tốc độ tăng giá kỷ lục nhất trong 5 tháng đầu năm nay.