(HNMO) - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Sở Văn hóa - Thông tin HN đã tiến hành triển khai tổ chức việc xây dựng kịch bản trưng bày Bảo tàng HN, và theo kế hoạch đề ra, sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2008.