Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong tháng 12, hệ thống điện toàn quốc có thể thiếu tới 1.600 MW vào giờ cao điểm.