Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố vừa triển khai nhiệm vụ trọng tâm các mặt công tác trong 2 tháng cuối năm 2016. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm là sẽ triển khai thí điểm bàn giao sổ BHXH tại BHXH quận Long Biên.

Thang 11/2016: Thi diem ban giao so BHXH cho NLD - Anh 1

Cụ thể, tập trung thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH tại Tổng Công ty CP May 10 trong tháng 11/2016. Theo kế hoạch đề ra, BHXH Thành phố phấn đấu đến tháng 12/2017 hoàn thành xong việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động (NLĐ).

Lãnh đạo BHXH Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trong tháng 11 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình vi phạm của các đơn vị trên địa bàn để sớm có hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ; tập trung theo dõi nắm bắt tình hình nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ đôn đốc thu nợ.

Đặc biệt, trong 2 tháng cuối năm 2016, Giám đốc BHXH Thành phố đề nghị BHXH các quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm đối thoại, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT nâng cao nhận thức của các đơn vị sử dụng LĐ, tổ chức CĐ và NLĐ.

BHXH Thành phố sẽ đẩy mạnh các hình thức để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV để phấn đấu tăng tỉ lệ bao phủ BHYT đạt 80% theo chỉ tiêu được giao nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT.

L.N