Xuất khẩu hàng dệt may tháng 10 đạt kim ngạch hơn 1,93 tỷ USD, giảm 10,7% so với tháng trước.

Theo Tổng cục Hải quan trong 10 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu dệt may đạt hơn 19,68 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thang 10: Xuat khau det may dat hon 1,93 ty USD - Anh 1

Xuất khẩu dệt may đạt 1,93 tỷ USD trong tháng 10. Ảnh: Dệt may Hoàng Dũng

Các thị trường nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam bao gồm: thị trường Hoa Kỳ với kim ngạch gần 9,48 tỷ USD, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với kim ngạch gần 2,9 tỷ USD, tăng 3,7%; tiếp theo là thị trường Nhật Bản với kim ngạch gần 2,38 tỷ USD, tăng 4,5%…

Mai Trinh