(NDHMoney) Đó là cảnh báo vừa được Ngân hàng Nhà nước phát đi tới các tổ chức tín dụng trong nước hôm 13/10.

Cụ thể, ngày 13/10, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 7824/NHNN-TD gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng về việc thận trọng đối với các khoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài. Công văn nêu rõ, thời gian vừa qua, một số tổ chức, cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số bộ, ngành, cơ quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp Việt Nam chào cho vay khoản vay có số tiền lớn, lãi suất thấp, thời hạn dài hoặc chào tài trợ không hoàn lại với điều kiện của khoản vay là phải có bảo lãnh hoặc bảo đảm của Chính phủ do Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước hoặc của các ngân hàng thương mại cấp. Tuy nhiên, khi xác minh về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các tổ chức chào cho vay cho thấy các cá nhân, tổ chức này thực chất không có khả năng thu xếp và cung cấp các khoản tài chính lớn cho Việt Nam. Cũng tại văn bản này, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, định kỳ ngày 30/6 và ngày 31/12 hàng năm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng tổng hợp tình hình phát sinh trên địa bàn/tại tổ chức tín dụng đối với các trường hợp chào vay của đối tác nước ngoài các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện về Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước.