Theo báo cáo "Triển vọng Năng lượng thế giới năm 2007", Than đá sẽ là "vua năng lượng" ở các nền kinh tế đang nổi vào năm 2030...