Nếu như ở nước ngoài, tham vấn tâm lý (TVTL) đã khẳng định được vai trò cần thiết của mình thì ở Việt Nam, đây lại là một nghề còn hết sức non trẻ. Và những ai thực sự quan tâm đến ngành tâm lý đừng bỏ lỡ cơ hội!