Từ 23-24.3, nhân phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ và PCCN, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, Sở LĐTBXH và Sở Y tế địa phương đã tổ chức đi thăm, tặng quà cho gia đình 5 công nhân bị TNLĐ nghiêm trọng trong năm 2010.

Ngoài suất quà trị giá 300.000 đồng của Ban chỉ đạo ATVSLĐ và PCCN tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp còn hỗ trợ thêm từ 500.000-1.000.000 đồng/gia đình. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa Phạm Xuân Danh đã ghi nhận những kiến nghị của thân nhân những người bị nạn và chỉ đạo các cấp CĐ trên địa bàn lưu ý quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ con, em... công nhân bị TNLĐ ổn định cuộc sống, tiếp tục học hành. B.C