Hỏi: Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, việc phân cấp thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định như thế nào?

ĐỖ ĐỨC MINH (Hưng Yên) Trả lời: Theo điều 47 Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2-4-2010 của Chính phủ thì việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định như sau: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Trưởng Công an các cấp (trừ Trưởng Công an cấp xã) có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình. - Cảnh sát giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ của người và phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ được quy định trong Nghị định này. - Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (tùy theo từng hành vi vi phạm)... - Thanh tra đường bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải tại các điểm dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí, cơ sở kinh doanh vận tải đường bộ, khi phương tiện (có hành vi vi phạm) dừng, đỗ trên đường bộ.