Ông Quách Huy Vũ (Cà Mau) hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định xử phạt hành chính do chậm tiến độ thi công trong hoạt động xây dựng? Giám đốc ban quản lý dự án huyện ra quyết định xử phát hành chính đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ có đúng quy định không?

Tham quyen xu phat nha thau thi cong cham tien do - Anh 1

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Điều 60 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng không quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với giám đốc ban quản lý dự án.

Giám đốc ban quản lý dự án huyện không được giao thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nên không có thẩm quyền xử phạt đối với nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Việc phạt nhà thầu thi công chậm tiến độ căn cứ vào điều khoản tiến độ thi công công trình được quy định trong hợp đồng thi công.

Theo Chinhphu.vn