Tàu ngầm Lionfish này của hải quân Mỹ đã đánh đắm tàu ngầm phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 1

Tàu ngầm Lionfísh SS-298 nhìn từ đằng trước.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 2

Tàu có phần boong phía trên giống như tàu mặt nước, dùng để đi lại khi tàu nổi.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 3

Nhìn qua, tàu trông giống một tàu mặt nước thông thường.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 4

Tàu ngầm này được trang bị 24 quả ngư lôi, 1 pháo 125mm trên boong, và 1 súng phòng không 40mm.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 5

Phần đuôi của chiếc tàu ngầm hải quân Mỹ.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 6

Khách tham quan phía trên tàu.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 7

Mức choán nước của tàu khi nổi là 1.523 tấn, khi lặn là 2.415 tấn.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 8

Tại chiến trường Thái Bình Dương, tàu đã phóng ngư lôi đánh đắm một tàu ngầm của phát xít Nhật và đánh chìm một tàu mặt nước khác của Nhật bằng pháo trên boong.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 9

Tàu ngầm Lionfísh SS-298 nhìn chếch từ phía sau lên.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 10

Ụ súng phía trước và bên trên tàu ngầm.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 11

Tháp quan sát khi tàu nổi và chỗ thủy thủy đoàn chui vào khoang tàu.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 12

Mặt trên boong và pháo của tàu.

Tham quan phan tren tau ngam Lionfish SS-298 cua hai quan My - Anh 13

Mũi tàu ngầm Lionfish./.