Hỏi: Năm 1983 đến năm 1986, tôi công tác tại công ty du lịch, sau đó chuyển qua nhiều cơ quan. Từ 1-4-1992, tôi về công tác tại công ty hiện nay. Khi giải quyết thâm niên cho tôi, công ty chỉ tính từ khi tôi vào công tác tại Công ty này (tháng 4-1992) để tính số ngày nghỉ hàng năm, chứ không tính từ khi tôi bắt đầu công tác (1983). Xin hỏi, quy định của công ty tôi như vậy có đúng không?

Hỏi: Năm 1983 đến năm 1986, tôi công tác tại công ty du lịch, sau đó chuyển qua nhiều cơ quan. Từ 1-4-1992, tôi về công tác tại công ty hiện nay. Khi giải quyết thâm niên cho tôi, công ty chỉ tính từ khi tôi vào công tác tại Công ty này (tháng 4-1992) để tính số ngày nghỉ hàng năm, chứ không tính từ khi tôi bắt đầu công tác (1983). Xin hỏi, quy định của công ty tôi như vậy có đúng không?

Trịnh Phi Hùng (Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời: Điều 75 Bộ luật Lao động quy định: “Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày”.

Tại Mục 3, Phần II Thông tư số 07 ngày 11-4-1995 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nói rõ hơn: “Công nhân, viên chức trong cơ quan, doanh nghiệp nhà nước chuyển đến làm việc ở các đơn vị, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác, tổ chức, cá nhân có thuê mướn lao động, các doanh nghiệp có vốn đều tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức quốc tế thì số năm thực tế làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước có thể được tính vào thâm niên làm việc để tính thêm ngày nghỉ hàng năm nếu được người sử dụng lao động đồng ý và được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc trong hợp đồng lao động”.

Như vậy, bởi vì ông về công tác tại công ty hiện nay từ 4-1992 nên công ty đã làm đúng khi chỉ tính số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên làm việc của người lao động kể từ khi người lao động vào công tác tại doanh nghiệp.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi (Trung tâm Tư vấn pháp luật tại Tp.Hồ Chí Minh- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam)