Hình ảnh ghi nhanh tại tòa nhà Viettel, Số 1 Giang Văn Minh (quận Đống Đa) cuối giờ chiều ngày 27/7, sau khi có tin xuất hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 tại đây.

Theo Quý Đoàn