Thị trường cỏ Mỹ đang diễn ra một cách công khai trên mạng xã hội và ngoài thực tế cuộc sống. Nó đang lan truyền đến từng ngõ ngách, từng con phố, từ thành thị cho đến nông thôn. Việc mua bán thứ cỏ Mỹ đang diễn ra quá dễ dàng.

Theo ANTV