Phát huy truyền thống “Đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, trách nhiệm”, Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của từng bộ phận chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt vai trò tham mưu...

Hiện đại hóa công tác văn phòng

Từ đầu năm đến nay, Thủ đô và đất nước có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đại hội Đảng các cấp đặt ra khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao. Các cấp ủy đồng thời phải tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị 2016”... Trong bối cảnh ấy, hệ thống văn phòng cấp ủy của Đảng bộ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác năm 2016 của cấp ủy để triển khai, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Tham muu gioi, phuc vu tot - Anh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Bảo Lâm

Nổi bật là trên cơ sở kế thừa, phát triển Quy chế làm việc của Thành ủy khóa trước và cập nhật, bổ sung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Văn phòng Thành ủy đã tham mưu giúp Thành ủy xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI. Văn phòng Thành ủy và Văn phòng cấp ủy các cấp thành phố đã chủ động phối hợp với các ban đảng, các đơn vị liên quan tham mưu với cấp ủy ban hành chương trình công tác toàn khóa và năm 2016. Đây là những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Đến nay, kết quả tham mưu đã góp phần tích cực vào việc đổi mới phương thức và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy đảng theo hướng sâu sát đời sống nhân dân, có trọng tâm, trọng điểm.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy đã chủ động đổi mới phương thức công tác, tăng cường chất lượng đội ngũ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và tiết kiệm ngân sách. Hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ thành phố đã kết nối tới 100% các cơ quan đảng từ Thành ủy tới các cấp ủy trực thuộc thông qua đường truyền số liệu chuyên dùng. Văn phòng các cấp ủy đã đẩy mạnh ứng dụng, khai thác hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trên Lotus Notes 8.5, công tác xử lý, gửi nhận văn bản trên mạng được duy trì triển khai tốt (100% đơn vị từ cấp quận, huyện trở lên được cài đặt và duy trì hoạt động thường xuyên); đã phối hợp triển khai, cung cấp tài khoản thư điện tử công vụ trên internet tới cán bộ, công chức Khối đảng, đoàn thể của thành phố. Giữa Văn phòng Thành ủy và văn phòng các quận, huyện, thị ủy đã tiến hành thực hiện gửi, nhận một số loại văn bản và trao đổi thông tin hai chiều qua hệ thống mạng thông tin của Đảng bộ thành phố; bước đầu triển khai ứng dụng có hiệu quả việc gửi nhận văn bản qua hộp thư điện tử công vụ (GOV) trên internet; duy trì thực hiện tốt hệ thống nhắn tin thông báo công việc qua mạng điện thoại. Các phần mềm ứng dụng được các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, 30 quận, huyện, thị ủy sử dụng tốt, phục vụ có hiệu quả việc khai thác hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp.

Chánh Văn phòng Thành ủy Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, với phương châm “chu đáo, kịp thời, chính xác, khoa học, hiệu quả”, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, Văn phòng Thành ủy ý thức rất rõ phải thường xuyên quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ năng lực vững vàng, trung thành, tận tụy, chu đáo.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy

Trao đổi về công tác văn phòng cấp ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng từng nhấn mạnh: Phát huy chức năng là đầu mối, phối hợp chặt chẽ với các ban đảng và các cơ quan liên quan, Văn phòng Thành ủy và hệ thống văn phòng cấp ủy thành phố cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu biên tập, tổng hợp, thẩm định thông tin; phải kịp thời nắm bắt các vấn đề nhạy cảm, bức xúc, vấn đề mới phát sinh; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là cơ quan tham mưu đắc lực phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm của thành phố và cả nhiệm kỳ là hết sức nặng nề đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức hệ thống văn phòng cấp ủy. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, có thể nói các thế hệ cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy của Đảng bộ Thủ đô có quyền tự hào về truyền thống “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả, trách nhiệm”. Vì vậy, trước khó khăn, thử thách, có thể tin tưởng rằng, hệ thống văn phòng cấp ủy Đảng bộ thành phố sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu giỏi, phục vụ tốt, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Truyền thống và niềm tự hào 86 năm qua sẽ mãi là hành trang quan trọng, là những bài học kinh nghiệm quý báu, để tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên Văn phòng Thành ủy, các văn phòng cấp ủy thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn mới.

Võ Lâm