QĐND- Ngày 1-5, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc tại Đoàn B02 (Quân khu 7) và Đoàn B09 (Binh đoàn Cửu Long).

Sau khi kiểm tra Đơn vị 88 (Đoàn B02), nghe báo cáo của lãnh đạo Đoàn B02, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương cán bộ, chiến sĩ đơn vị có nhiều cố gắng trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng doanh trại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Bộ trưởng khen ngợi Đoàn B02 đã phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội” cho hơn 300 thanh thiếu niên, có tác dụng tốt về giáo dục quốc phòng, cần rút kinh nghiệm để mở rộng ra các đơn vị. Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường và những nét mới trong tăng gia sản xuất của Đoàn B02; chỉ ra một số vấn đề mà Đảng ủy, chỉ huy Đoàn B02 cần chú trọng như huấn luyện cần sâu sát hơn, tăng cường khả năng thực hành, thường xuyên huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho cán bộ, chiến sĩ và tập trung tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp. Tại Đoàn B09, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu các đơn vị đủ quân, các đơn vị thường trực phải bảo đảm 100% quân số theo biên chế cho các đơn vị đủ quân; chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị , năng lực sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ sĩ quan. Cán bộ, chỉ huy phải sâu sát gần gũi chiến sĩ, yêu thương chiến sĩ như con em mình. Sau khi kiểm tra Đơn vị 31 (Đoàn B09), Bộ trưởng yêu cầu các cấp lãnh đạo chỉ huy Binh đoàn Cửu Long và Đoàn B09 cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Các cơ quan chức năng của binh đoàn cần khẩn trương lập đề án xây dựng mới doanh trại Đơn vị 31, nâng cấp sở chỉ huy và xây dựng nhà khách Đoàn B09. Tin, ảnh: Đoàn Hoài Trung