(VTC News) - Thảm họa trời sập cũng chẳng bằng việc phải ngửi mùi hôi chân.

AQ (funnyplace.org)