Nhiếp ảnh gia Chris Staring vừa chụp lại được những bức ảnh tuyệt đẹp về “nghĩa trang” xe lửa ở Bolivia, nơi lưu giữ những đầu máy xe lửa từ thế kỷ 19.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 1

Nghĩa trang xe lửa Bolivia nằm ở miền nam Bolivia.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 2

Ngoài xe lửa, nơi đây còn có cả xe khách.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 3

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 4

Khung xe trơ trọi với thời gian.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 5

Đường ray xe lửa cũ kĩ, mục nát.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 6

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 7

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 8

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 9

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 10

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 11

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 12

Nơi đây là bộ sưu tập những đầu máy xe lửa có niên đại vào thế kỷ 19.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 13

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 14

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 15

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 16

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 17

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 18

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 19

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 20

Có cả xích đu giữa 2 toa xe lửa.

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 21

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 22

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 23

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 24

Tham hiem 'nghia trang' xe lua dep nhat the gioi - Anh 25

HT (Theo Daily Mail)