Từ 20/2 đến 21/3/2009, những người đăng ký tài khoản mới và chơi game Nấm lùn phiêu lưu ký đến level nhất định sẽ có mã số may mắn để nhận quà.