Ngày 4/10, UBND tỉnh Bắc Giang ký quyết định cho phép Cty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường được thăm dò khoáng sản vàng gốc tại điểm mỏ Phong Minh, Sa Lý thuộc huyện Lục Ngạn.

Tham do vang goc tai Bac Giang - Anh 1

Ảnh minh họa

Diện tích thăm dò là 64 ha với thời gian thăm dò là 8 tháng. Cty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Á Cường có trách nhiệm thông báo chương trình và khối lượng thăm dò, nghiêm cấm mọi hoạt động khai thác trong quá trình thăm dò, nếu phát hiện các khoáng sản khác phải báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh Bắc Giang.

Nguyễn Trường