GiadinhNet - Ông Tám rót thêm trà cho ông Vinh và kể tiếp: “Bà Liên mở tiệm tạp hóa nhưng ông Thanh đứng bán là chính. Bà Liên dành thời gian nhiều nhất cho thị trường địa ốc. Hễ biết ai bán các căn hộ tập thể là bà ấy mua ngay rồi tân trang lại và bán, mỗi căn thu lãi vài ba trăm triệu, gấp nhiều lần nguồn thu từ tiệm tạp hóa.

Tham cung bi su (108 - 2): Qua cang se dut day dan - Anh 1

Khánh Hoàng