(VnMedia) - Thái Trác Nghiên không chỉ cáng đáng toàn bộ công việc của Twins, mà còn một mình đối mặt với nhiều câu hỏi của phóng viên về đồng nghiệp, cô bạn thân Chung Hân Đồng, cũng như sự liên quan trong scandal sex Trần Quán Hy.