Đó là khẳng định của ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy về tình hình khiếu nại, tố cáo (KN, TC) trên địa bàn huyện trong 4 năm qua.

Ông Quyền cho biết, ngay sau khi có Luật KN, Luật TC, UBND huyện đã giao cho Phòng Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, tập huấn cho cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, các ngành hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của người đi KNTC và thẩm quyền trách nhiệm giải quyết của từng cấp chính quyền.

UBND huyện đã chỉ đạo đài truyền thanh thực hiện xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC.

Đến nay, huyện đã thực hiện được 10 cuộc tuyên truyền và 3 chuyên mục về pháp luật KNTC trên hệ thống đài truyền thanh huyện. Đồng thời, cung cấp và tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện nhiều nội dung tài liệu về KNTC do Thanh tra Chính phủ biên soạn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người KNTC; trình tự thủ tục, thẩm quyền giải quyết KNTC; trách nhiệm thi hành quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực. Trong 3 năm, huyện đã thực hiện được 336 cuộc tuyên truyền trên loa truyền thanh cơ sở với thời lượng trên 5.000 phút.

Bên cạnh đó, trong năm 2013 và 2015, UBND huyện Thái Thụy đã phối hợp với Thanh tra tỉnh tổ chức 2 hội nghị triển khai Luật KN, Luật TC, Luật Tiếp công dân; tập huấn công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ các xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trong huyện với tổng số 353 đại biểu tham dự.

Theo ông Quyền cho biết, tình hình KNTC trên địa bàn thời gian qua có tăng, song tính chất vụ việc không gay gắt, phức tạp; nội dung chủ yếu là kiến nghị phản ánh liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng và một số kiến nghị còn tồn đọng; việc tập trung đông người để gây sức ép, áp lực giảm. Trong 4 năm (2012 - 2016), tại trụ sở UBND huyện Thái Thụy đã tiếp nhận 10 đơn KN và 5 đơn TC. Đến nay, đã giải quyết 100%.

Các nội dung KNTC đã được các cấp, các ngành trong huyện tập trung xử lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân có kiến nghị phản ánh liên quan đến dự án đường 39B, tuy đã được trả lời, giải quyết nhưng vẫn không nhất trí dẫn đến đơn thư kéo dài.

Bên cạnh đó, ông Quyền cũng thẳng thắn chia sẻ, đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền của các xã và cơ sở nhưng vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm; trình tự thủ tục và phương pháp giải quyết còn mang tính hình thức; văn bản để kết thúc vụ việc hòa giải còn chậm triển khai thực hiện vì vậy dễ nảy sinh đơn thư vượt cấp kéo dài.

Đồng thời, những vụ việc đã được UBND huyện tập trung giải quyết, có lý có tình nhưng một số nguyên đơn vẫn không chấp nhận, liên tục có đơn vượt cấp nhưng không có thêm tình tiết và chứng cứ mới nên việc xử lý đối với các trường hợp này rất khó khăn.

Trọng Tài