Có quá nhiều cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp (VTNN) trên địa bàn tỉnh này mắc sai phạm. Đó là đánh giá dựa trên kết quả kiểm tra Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh Thái Nguyên công bố mới đây.

Thai Nguyen: Nhieu co so kinh doanh VTNN vi pham - Anh 1

Trong 19 cơ sở kinh doanh giống cây trồng được kiểm tra thì cả 19 cơ sở không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hoặc có nhưng thiếu và không liên tục; không có giấy phép kinh doanh và bán lưu động theo chợ phiên mà cũng không có cửa hàng. Đối với nội dung kiểm tra thực hiện kiểm dịch thực vật thì có 6/8 cơ sở không xuất trình được giấy kiểm dịch.

Cá biệt, cả 6/6 cơ sở kinh doanh phân bón hữu cơ không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có giấy phép kinh doanh. Lĩnh vực thuốc BVTV có số cơ sở vi phạm thấp nhất với 7/27 cơ sở được kiểm tra vi phạm. Các nội dung vi phạm là buôn bán thuốc không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; buôn bán thuốc đã hết hạn sử dụng và buôn lẫn với TĂCN.

PV - VĂN THƯỞNG