- Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định thu hồi và chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II tại xã Đồng Tiến và xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên) đã cấp cho Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện.

Thai Nguyen: Dung du an khu do thi dich vu cong nghiep Yen Binh II - Anh 1

KCN Yên Bình đang phát huy hiệu quả, thu hút đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên tại Công văn số 1180b/UBND-TCKH ngày 19/10/2016, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1737/TTr-SKHĐT ngày 25/10/2016 và các văn bản hiện hành, ngày 24/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 3147/QĐ-UBND về việc thu hồi và chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II tại xã Đồng Tiến và xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên) cho Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện do nhà đầu tư có văn bản xin chấm dứt hoạt động của dự án theo Điểm a, khoản 1, Điều 48, Luật Đầu tư 2014.

Trước đó, ngày 21/10/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2853/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị dịch vụ công nghiệp Yên Bình II tại xã Đồng Tiến và xã Tân Hương (thị xã Phổ Yên) cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình thực hiện.

Tại Quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Yên Bình nộp lại bản chính Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 trong thời hạn 15 ngày; đồng thời yêu cầu Công ty chấm dứt toàn bộ các hoạt động có liên quan đến dự án; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các Sở, ngành liên quan giám sát và tổ chức việc thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư của chủ đầu tư theo quy định.

NTV