BHXH tỉnh Thái Nguyên vừa có Công văn số 1086/BHXH-CNTT về việc triển khai giao dịch điện tử công tác cấp và gia hạn thẻ BHYT cho HSSV năm học 2016 - 2017 gửi các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thai Nguyen: Cap va gia han the BHYT cho HSSV thong qua giao dich dien tu - Anh 1

Theo đó, từ tháng 9.2016, BHXH tỉnh Thái Nguyên triển khai tiếp nhận các loại thủ tục hồ sơ tham gia BHYT của các đối tượng HSSV thông qua hình thức giao dịch điện tử, hồ sơ được kê khai và nộp qua phần mềm giao dịch điện tử của nhà cung cấp dịch vụ I-VAN và xin từ chối tiếp nhận hồ sơ dưới các hình thức khác.

Thủ tục hồ sơ tham gia BHYT đối tượng HSSV thực hiện giao dịch điện tử bao gồm: Danh sách tham gia BHYT của đối tượng HSSV; danh sách cấp lại thẻ BHYT do bị mất...

H.B