Theo Cục Nghề cá Thái Lan cho biết nhằm đảm bảo việc tuân thủ theo các tiêu chuẩn vệ sinh ATTP chỉ có sản phẩm xuất phát từ những nhà máy được chứng nhận mới có cơ hội được xuất khẩu sang thị trường Nga.