Bộ Thế thao và Du lịch cùng Bộ Y tế Thái Lan đang thảo luận các hướng để đưa Thái Lan trở thành một trung tâm y tế thế giới, với du lịch y tế.

Thai Lan thuc day dich vu du lich y te - Anh 1

Các vấn đề trao đổi chính đều xoay quanh việc làm sao để mở rộng ra thị trường mới, thu hút thêm khách hàng và giữ chân những khách hàng hiện có, trước sức cạnh tranh gia tăng từ nhiều quốc gia mạnh về du lịch y tế khác.

Biện pháp bao gồm triển khai các chiến dịch quảng bá đi kèm ưu đãi như tăng thời hạn visa lên 90 ngày cho khách hàng tới từ một số quốc gia nhất định; phối hợp hoạt động của các cơ quan nhà nước với những cơ sở chăm sóc y tế tư nhân nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ; đồng thời tiết kiệm chi phí trong khi thu hút thêm nhiều du khách .