Những "nội dung không phù hợp" trên các mạng xã hội phải được xóa bỏ và báo cáo Cục Chống tội phạm công nghệ ngay lập tức.

Thai Lan that chat kiem duyet noi dung mang xa hoi - Anh 1

Ủy ban Phát sóng và Viễn thông quốc gia Thái Lan đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở nước này lập trung tâm giám sát 24/7 để kiểm duyệt "nội dung không phù hợp" trên các mạng xã hội như Youtube, Facebook, Line và Twitter.