Thái Lan vừa tăng trợ cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn lên 600 Baht, tức gần 400.000 đồng mỗi tháng.

Chính phủ Thái Lan cũng mở rộng chương trình trợ cấp trước đây chỉ dành cho trẻ dưới 1 tuổi, ra cho tất cả các trẻ dưới 3 tuổi.

Chương trình được đưa ra do tình trạng thiếu dinh dưỡng ở những năm đầu đời đang khiến trẻ em Thái Lan có chỉ số IQ thấp hơn mức trung bình toàn cầu.