Cảnh sát tỉnh Lop Buri vừa phát hiện trên 5.000 viên đạn ven đường Erawan, tỉnh lị Lop Buri, Thái Lan.

Theo Chỉ huy trưởng cảnh sát trực ban, đồn cảnh sát thị xã Lop Buri, Trung tá Samran Damkham, cảnh sát tỉnh Lop Buri tìm thấy số đạn này trong hai túi đựng phân bón màu trắng gồm các băng đạn, loại đạn cỡ 5,56mm. Trung tá Samran cho biết, cảnh sát sẽ liên hệ với các đơn vị quân đội liên quan để điều tra nguồn gốc số đạn này./. PV (từ Bangkok)