(HHT_online) Cuộc nghiên cứu trên tập chí The Business Times trong số 11.000 người trẻ (15-24 tuổi)từ 11 nước thuộc khu vực Châu Á cho thấy Singapore đứng đầu về mức độ sử dụng tin nhắn, Thái Lan vô địch về game online và giới trẻ Philippin là những người hài lòng nhất về cuộc sống hiện nay.