Hôm 10/11, kết quả thăm dò ý kiến của Trung tâm Nghiên cứu ABAC cho thấy, gần 90% số người được hỏi muốn Thái Lan hòa bình - ổn định, mọi tầng lớp hợp lực cùng nhau giải quyết bất ổn và phát triển đất nước. 84% người dân Thái Lan tin tưởng vào thể chế dân chủ hiện hành; đồng thời gần 70% cho rằng đảo chính quân sự sẽ không thể giải quyết được các mâu thuẫn xã hội.

Đáng chú ý, 86,5% ý kiến được hỏi đề nghị các phe phái phải coi trọng lợi ích chung, hình ảnh và danh tiếng của đất nước; trong khi 60,5% cho rằng các phe phái phải tỉnh táo, có lý trí, không dựa vào cảm tính khi đưa ra các quyết định.

N.T (Theo Bangkok Post)