Tôi tin rằng cuộc sống chỉ là 10% những điều đã xảy ra đối với tôi và 90% còn lại là phản ứng của tôi đối với cuộc sống.>> Ngồi trên tài năng>> Ai cũng có bí mật