Bà con tưởng rằng chính sách này áp dụng tới xã Quỳnh Hồng nay mới có, vui mừng không phải chạy đi khắp nơi để thuê máy gặt, ai ngờ máy gặt liên hợp của xã mình được mua từ 2015 mà dân không biết.

Quyết định số 16/2014/QĐ- UBND tỉnh Thái Bình về ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020. Điều 8 của quyết định này nêu rất rõ về chính sách hỗ trợ đến 50% đơn giá mua máy theo hóa đơn giá trị gia tăng cho các loại máy cấy, máy gặt liên hợp, nhưng không quá 40 triệu đồng cho một máy cấy và không quá 132 triệu đồng đối với máy gặt liên hợp, tổng số máy hỗ trợ cho địa phương căn cứ vào diện tích lúa và kế hoạch theo phân kỳ hàng năm.

Thai Binh: Xa mua may gat ho tro dan ma dan khong duoc dung? - Anh 1

Đơn kiến nghị của bà con xã Quỳnh Hồng

Trong phê duyệt về kế hoạch hỗ trợ địa phương, có văn bản đính kèm nêu về nội dung thực hiện việc mua máy gặt liên hợp của địa phương, về trình tự làm hồ sơ máy gặt liên hợp để được hưởng ưu đãi về tiền hỗ trợ cho máy gặt liên hợp, UBND xã, thị trấn tổ chức xét duyệt, gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ lên cấp huyện, UBND cấp huyện lập tờ trình danh sách đề nghị hỗ trợ theo quy định (kèm theo biên bản kiểm tra) về sở nông nghiệp và PTNT để thẩm định trình UBND tỉnh quyết định cấp kinh phí hỗ trợ.

Trong quá trình xét duyệt các trường hợp được mua máy hỗ trợ số tiền không quá 132 triệu đồng áp dụng với máy gặt liên hợp, thì phải có cam kết như sau, thứ nhất các đối tượng được cấp xã xét duyệt hồ sơ phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã (UBND các xã xác nhận), thứ hai là việc các trường hợp được mua máy có hỗ trợ thì phải phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn xã trong 3 năm đầu kể từ khi mua máy.

Bà con xã Quỳnh Hồng cũng như bà con các xã trên địa bàn tỉnh Thái bình, rất phấn khởi khi có sự ưu đãi của các cấp chính quyền về vấn đề máy gặt liên hoàn, bà con hy vọng rất nhiều vào chính sách hỗ trợ cho mỗi một xã trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tối đa 2 máy cho một xã, và mỗi máy được hỗ trợ áp dụng cho máy gặt liên hợp không quá 132 triệu, bà con tưởng rằng chính sách này áp dụng tới xã Quỳnh Hồng từ nay bà con đã có máy để phục vụ cho mùa gặt rồi, không phải chạy đi khắp nơi để thuê máy gặt nữa, ai ngờ máy gặt liên hợp của xã mình được mua từ 2015 đến nay mà bà con không hề biết, vẫn phải đi sang các xã khác để thuê gặt.

Theo tìm hiểu của nhân dân xã Quỳnh Hồng thì máy gặt liên hợp đã được UBND xã trình hồ sơ lên UBND cấp huyện và được UBND tỉnh thái bình phê duyệt kinh phí và thanh toán kinh phí từ tháng 11 năm 2015 với số tiền được nhà nước hỗ trợ là 110 triệu đồng.

Người đứng tên hợp đồng mua máy là bà Vũ Thị Ngào hiện đang là bí thư chi bộ, đại biểu HĐND xã, Quỳnh Hồng trưởng ban MT thôn. Theo đơn thư của bà con xã Quỳnh Hồng cho biết tất cả nhân dân xã không hề hay biết gì về vấn đề xã được mua máy gặt liên hợp, nhân dân có lên hỏi cán bộ xã về vấn đề mua máy gặt liên hợp thì được nghe từ lãnh đạo xã cho biết là “không có” mãi đến khi sang xã bên để thuê máy thì mới té ngửa ra là máy gặt này tôi được mua của bà Ngào của Xã Quỳnh Hồng.

Từ đó bà con đặt ra rất nhiều câu hỏi về việc mỗi xã được mua tối đa 2 máy và người mua là người phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã, tiền hỗ trợ cho mỗi máy gặt không quá 132 triệu đồng đối với máy gặt liên hoàn, mà bà con không hề hay biết vậy trong vấn đề mua máy gặt liên hợp này là để phục vụ bà con trong vòng 3 năm đầu (6 vụ).

Vì thế mà nhân dân nơi đây đang trong tình trạng rất hoang mang lo lắng về cấp chính quyền xã, họ lo rằng những ưu đãi, hỗ trợ cho nhân dân không minh bạch công khai, nhân dân không được hưởng những chính sách của nhà nước ban tặng cho nhân dân, và những số tiền này sẽ rơi vào túi ai, vì thế đã làm cho sự bất ổn trong lòng dân tại xã Quỳnh Hồng.

Thai Binh: Xa mua may gat ho tro dan ma dan khong duoc dung? - Anh 2

Bà con xã Quỳnh Hồng đangg đợi câu trả lời của chính quyền

Để rộng đường cho dư luận chúng tôi có buổi làm việc với ông Vũ Đăng Đông chủ tịch UBND xã Quỳnh Hồng về vấn đề máy gặt liên hợp mà xã trình lên các cấp các ngành để mua và được hỗ trợ của nhà nước. Ông Đông cho biết: Chúng tôi đã nhận được đơn thư của bà con và đã đi xác minh thì máy gặt liên hợp đứng tên bà Ngào đang ở xã khác, và năm 2015 khi mua máy về bà Ngào đã không thực hiện cam kết được hỗ trợ là không đem máy về phục vụ nhân dân trên địa bàn xã, chúng tôi cũng đang gửi kiến nghị lên các cơ quan xử lý việc sai phạm này nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lơìcủa các cấp ban ngành thực hiện việc sai phạm này. Chúng tôi không có thẩm quyền xử lý những sai phạm về cam kết được hỗ trợ.

Cần lắm câu trả lời của các ban ngành trả lời về vấn đề mua máy gặt liên hợp tại địa bàn xã Quỳnh Hồng, làm sáng tỏ minh bạch cho bà con để bà con yên tâm sản xuất và có lòng tin vào chính quyền địa phương, tin vào đảng và nhà nước.

Hoàng Thái - Đăng Hoan/KD&PL