Vụ việc thương binh Đào Đức Khả 30 năm oan sai vẫn nằm trong im lặng, chưa có ai và cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm giải quyết. Liệu ông có ngại va chạm khi phải giải quyết lại việc cũ?

"Không ngại va chạm khi phải giải quyết lại việc cũ", đó là ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 07/10/2016 vừa qua : Từ việc đấu tranh, tố cáo những sai phạm của Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm - đơn vị mình công tác, ngày 01/7/1989 ông Đào Đức Khả - một thương binh, trú tại C9/5 Trần Khắc Chung, TP Vũng Tàu, bị ép buộc thôi việc mà không có quyết định.

Thai Binh: Hanh trinh 30 nam khieu nai cua 1 thuong binh gia - Anh 1

Hơn 1/4 thế kỷ, ông Đào Đức Khả khiếu nại khắp nơi đòi công lý.

Để hợp thức hóa hành vi trái Pháp luật nêu trên của Giám đốc công ty CNP, ngày 17/01/1990 Giám đốc Sở thương nghiệp Thái Bình cố ý làm trái thẩm quyền, ký quyết định 206/QĐ-TN với nội dung buộc ông Khả phải chịu 2 hình thức kỷ luật cùng một lúc: “Cảnh cáo” và “cho thôi việc” trong khi ông Đào Đức Khả đã có thời gian công tác liên tục 24 năm (tháng 6/1966 đến 2/1990) quy đổi là 29 năm.

Lý do ông Đào Đức Khả khiếu nại Quyết định kỷ luật lao động số 206/QĐ-TN ngày 17/01/1990 của Sở Thương nghiệp Thái Bình là ông căn cứ quy định tại Điều 10, Điều lệ về kỷ luật lao động ban hành kèm theo Nghị định số 195/CP của Chính phủ. Nếu lúc đó ông Khả có khuyết điểm, thì Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Thái Bình có thẩm quyền ra quyết định thi hành kỷ luật ông. Chứ tại sao Giám đốc Sở Thương nghiệp (Cơ quan chủ quản của Công ty Công nghệ phẩm) lại phải vội vàng “làm thay”, ký Quyết định số 206/QĐ-TN là không đúng thẩm quyền.

Mặt khác, trong Quyết định số 206/QĐ-TN lại có 2 nội dung: “Cảnh cáo” và “cho thôi việc” là trái với quy định tại Điều 5 - Điều lệ về kỷ luật lao động. Bởi vậy, Bộ Lao động TB&XH đã có văn bản số 318/LĐTBXH-TTr ngày 01/02/1999 kết luận: Sở Thương nghiệp Thái Bình đã căn cứ Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1964 của Hội đồng Chính phủ để ra Quyết định số 206/QĐ-TN ngày 17/01/1990 kỷ luật ông Đào Đức Khả là không phù hợp với các quy định trong Điều lệ về kỷ luật lao động ban hành kèm theo Nghị định số 195/CP của Hội đồng Chính phủ cũng như các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về thi hành kỷ luật lao động tại thời điểm thực hiện pháp luật lao động lúc đó.

Đáng chú ý, ông Đào Đức Khả không có những “khuyết điểm” như đã ghi trong Quyết định số 206/QĐ-TN. Điều này được minh chứng trong văn bản Kết luận của Viện KSND tỉnh Thái Bình ngày 26/11/1990 (10 tháng sau Quyết định số 206/QĐ-TN) có ghi: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quân đội, ông Đào Đức Khả về công tác tại ngành Thương nghiệp Thái Bình. Qua nhiều năm công tác, ông Khả luôn có nhiều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy được phẩm chất tốt đẹp của Quân đội, liên tục đạt danh hiệu lao động tiên tiến”.

Theo ông Đào Đức Khả, nguyên nhân khiến cho vụ khiếu nại của ông bị kéo dài là do cách đây 17 năm, UBND tỉnh Thái Bình không chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên tại văn bản số 2420/VPCP-VII ngày 04/6/1999 của Văn phòng Chính phủ, không tuân thủ các quy định của Pháp luật, cố ý ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 437/QĐ-UB ngày 08/12/1999 trái pháp luật. Với các chứng cứ cụ thể sau:

1- Văn bản số 318/LĐTBXH-TTr ngày 01/02/1999 của Bộ Lao động - TBXH đã có ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh Thái Bình xem xét lại Quyết định số 206/QĐ-TN và giải quyết khiếu nại của ông Đào Đức Khả theo qui định của Pháp luật.

2- Văn bản số 2420/VPCP-VII ngày 04/6/1999 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng:“Giao Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giải quyết dứt điểm việc này trên cơ sở ý kiến của Bộ Lao động - TBXH”.

3- Điều 94 Bộ Luật Lao động quy định:“Khi cơ quan có thẩm quyền kết luận về quyết định xử lý của người sử dụng lao động là sai, thì người sử dụng lao động phải hủy bỏ quyết định đó, xin lỗi công khai…”.

4- Điều 2 và Điều 41 Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 21/6/1994 quy định: UBND chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên.

5- Điều 23 Luật Khiếu nại, Tố cáo và Điều 52 Luật Tổ chức HĐND & UBND qui định: Chủ tịch UBND có thẩm quyền và trách nhiệm ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của công dân theo qui định của Pháp luật.

Từ những viện dẫn trên cho thấy Quyết định số 437/QĐ-UB ban hành là không đúng cả nội dung lẫn hình thức (thẩm quyền ban hành) và thực tế ở Thái Bình từ khi thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thì các quyết định giải quyết khiếu nại ban hành không đúng thẩm quyền như Quyết định số 437/QĐ-UB đã bị hủy bỏ. Nhưng tại văn bản số 1391/UBND-TCD ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Thái Bình trả lời đơn của ông Đào Đức Khả vẫn cho rằng Quyết định số 437/QĐ-UB “khách quan”.

Rõ ràng, yêu cầu khiếu nại của ông Khả và “kết quả xác minh nội dung khiếu nại” của UBND tỉnh Thái Bình trong văn bản số 1391/UBND-TCD còn rất khác nhau. Cho nên, tổ chức đối thoại là một việc làm hết sức cần thiết, đúng với qui định của pháp luật (Điều 30, 39 Luật Khiếu nại) và nội dung Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012, Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Muốn giải quyết khách quan, dứt điểm các khiếu nại của công dân thì phải đối thoại công khai, dân chủ.

Do đó, UBND Thái Bình không thể áp đặt, bắt ông Khả phải chấp hành Quyết định số 437/QĐ-UB, khi UBND tỉnh Thái Bình chưa chấp thuận đối thoại với ông Khả về văn bản số 1391/UBND-TCD. Trong khi đó, ông Khả đã có 6 lần làm đơn thư đề nghị tổ chức, chủ trì cuộc đối thoại về văn bản số 1391/UBND-TCD.

Thai Binh: Hanh trinh 30 nam khieu nai cua 1 thuong binh gia - Anh 2

Đơn kiến nghị của ông Đào Đức Khả.

Đơn ghi ngày 14/8/2016 ông Khả đặt vấn đề rõ: “1- Nếu kết quả đối thoại minh chứng Quyết định giải quyết khiếu nại số 437/QĐ-UB ngày 08/12/1999 của UBND tỉnh Thái Bình “khách quan” như văn bản số 1391/UBND-TCD nói, thì tôi ký biên bản chấm dứt khiếu nại. 2- Trường hợp kết quả đối thoại minh chứng Quyết định số 437/QĐ-UB trái luật như tôi đã và đang khiếu nại nhiều lần, thì UBND tỉnh Thái Bình, ra quyết định khôi phục quyền lợi hợp pháp cho tôi, đương nhiên tôi không phải khiếu nại nữa”.

Như vậy, nếu UBND tỉnh chưa chấp thuận đối thoại về văn bản số 1391/UBND-TCD là người có thẩm quyền chưa “đặt mình vào vị trí của người khiếu nại” mà cứ “im lặng” mặc cho ông Khả - Một thương binh không có tội tình gì, đã có 29 năm công tác, mất gần 10 ngàn ngày (hơn1/4 thế kỷ) kiên trì khiếu nại Quyết định số 206/QĐ-TN là “ngại va chạm, chưa mạnh dạn giải quyết thấu tình đạt lý”.

Nay ông Khả đã ở tuổi 72 - gần đất, xa trời, chẳng biết sống chết lúc nào mà vẫn chưa được hưởng Bảo hiểm Xã hội theo chế độ chính sách hiện hành của Đảng và Nhà nước quy định. Vậy thử hỏi lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật… của tỉnh Thái Bình đối với người có công với cách mạng ở chỗ nào?

Để giải quyết dứt điểm các khiếu nại của công dân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 07/10/2016 vừa qua đã nói: “Tinh thần là giải quyết dứt điểm chứ không chỉ giải quyết hết thẩm quyền. Phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, có những quyền lợi có thể người dân chưa đủ căn cứ về pháp lý nhưng lại chính đáng”.

Khi kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu phải: “Coi nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là chỉ tiêu đánh giá thi đua”, “Cán bộ tiếp dân không phải là nơi chỉ tiếp nhận đơn, mà phải tiếp nhận cả những phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dân”, “Tinh thần là không ngại va chạm khi phải giải quyết lại việc cũ đã giải quyết chưa đúng, mạnh dạn giải quyết thấu tình đạt lý”.

Với sự quan tâm của Chính phủ trong công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chúng tôi đề nghị tỉnh Thái Bình sớm chỉ đạo giải quyết có lý, có tình vụ khiếu nại kéo dài của thương binh Đào Đức Khả.

Nhóm PV/KD&PL