Bị kiểm tra, phạt sai quy tắc, nhiều doanh nghiệp khiếu nại. Phó Chi cục trưởng QLTT tỉnh Thái Bình nhận khuyết điểm trong đợt kiểm tra và giải thích rằng: “Anh em quá bức xúc về tình trạng thuốc giả nên có việc phạt quá mức quy định”.